Værdier

Vi arbejder ud fra en værdibaseret målsætning om at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld aktiv handlen, således at vi:

  • altid møder den enkelte med respekt, forståelse og ligeværd
  • altid tager udgangspunkt i den enkeltes særlige livsomstændigheder og egen oplevelse af volden
  • tilskynder den enkelte til selv at tage initiativ og handle aktivt med det formål at finde styrke til at gøre sig fri af volden

 

Vi ønsker på enhver måde at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og gør dette via følgende initiativer:

  • at drive en anonym åben rådgivning og et sikret døgntilbud med en empowerment-tilgang til kvinder og børn der har været udsat for vold af enhver art. Dvs. at den enkelte kvindes ressourcer danner grundlag for hvilke forventninger vi har, og hvilke tilbud om hjælp vi kan give hende.
  • at kvinder der opsøger og eventuelt bor på krisecenteret sammen med deres børn til enhver tid møder faguddannet personale og kvalificerede og engagerede frivillige der kan guide, vejlede og yde omsorg.
  • at afkræfte myter og holdninger i offentligheden der opretholder og legitimerer vold mod kvinder.

 

 

 

gå til arkivet ->
Flere nyheder
Nyheder via Facebook

Adresse: Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
Åbent: Alle dage kl. 9-22
Engager dig! Bliv frivillig ? Bliv medlem ? Støt os
 Få nyheder fra krisecenteret vis Facebook
Nyheder som rss-feed
© 2010 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

/ JTA