Bestyrelse

Forkvinde
Karen Hallberg

Karen har været ansat som administrativ leder på Kildevældsskolen indtil hun gik på pension i 2013. Hun er medstifter af krisecenteret og er aktiv i børneaktivitetsgruppen. Karen har været aktiv i kvindebevægelsen i mange år, har været forkvinde i Dansk Kvindesamfund i 12 år og har blandt andet deltaget i FN's særlige generalforsamling i anledning af femåret for kvindekonferencen i Beijing 1995. Karen er eksternt medlem af bestyrelsen, og er udpeget af Dansk Kvindesamfund.

Næstforkvinde 
Bibi Agger

Bibi arbejder som faglig leder og souschef i hjemløseorganisationen ’Projekt UDENFOR’. Hun er cand.mag. i psykologi og socialvidenskab, og har en efteruddannelse i ledelse og organisationsudvikling på diplomniveau. Bibi har været involveret i frivilligt arbejde i mange år, og de sidste 9 år på krisecenteret. Hun har været med til at bygge krisecenteret op fra dets spæde start som et satspuljeprojekt. Bibi er eksternt medlem af bestyrelsen, og er udpeget af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Bruun

Birgitte har siden 2007 fungeret som frivillig rådgiver på krisecenteret, og er desuden frivillig i krisecenterets fundraisinggruppe. Hun er næstformand i LOKKs bestyrelse og er LOKKs repræsentant i Kvinderådet. Hun har været ansat i Nykredit siden 1972, hvor hun har haft flere ledelsesposter. Siden 2002 har hun været vicedirektør i Nykredit. 

Bestyrelsesmedlem
Karen Conrad

Karen er cand.mag. i dansk, engelsk og filmvidenskab. Hun har været gymnasielærer i 38 år og er nu pensionist. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen i sine børns daginstitutioner og skoler. Karen har været formand i den lokale afdeling af SF i 80’erne og har tidligere været formand i sin ejerforening i ni år. På krisecenteret har hun været frivillig siden 2009.

Bestyrelsesmedlem
Elisabeth Thieden

Elisabeth er seniorforsker, farmaceut, dr.med. tilknyttet dermatologisk afdeling på Bispebjerg hospital. Hun har skrevet doktordisputats om Danskernes Solvaner. Hun var projektleder for populationsstudierne, om sol, klima og helbred der er gennemført i EU projektet ICEPURE. Elisabeth er udpeget til bestyrelsen som eksternt medlem og som repræsentant for Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Bestyrelsesmedlem
Bente Kongerslev

Bente har været frivillig på krisecenteret i næsten fem år i henholdsvis rådgivnings- og børnegruppen. Derudover er Bente med i børneværkstedet, som mødes hver torsdag. Hun er uddannet pædagog og har arbejdet med fysisk/psykisk handicappede børn. I mange år har hun arbejdet med demente og psykisk syge, og efterfølgende i ældreplejen. I 13 år har hun været frivillig på Krisecenteret i Esbjerg med de samme funktioner, som hun har nu, men har også været ansat som nattevagtsafløser.

Bestyrelsesmedlem
Lene Sander

Lene er HR- & Coachingkonsulent og er ejer af Lene Sander Consulting. Hun har arbejdet som frivillig på krisecenteret gennem de sidste to år. I 20 år har hun arbejdet som HR-manager i henholdsvis A/S Storebælt og i Sund og Bælt Holding A/S. I begge selskaber blev hun af medarbejderne valgt ind i bestyrelsen, hvor hun i begge tilfælde sad i to gange fire år. Hun har i dag sit eget enkeltmandsfirma, hvor hun tilbyder HR-ydelser til firmaer såvel som enkeltpersoner, primært coaching.   

Medarbejderrepræsentant
Susanne Larsen

Susanne er uddannet socialrådgiver og har blandt andet efteruddannelse i konflikthåndtering, supervision og Joyful Playing. Hun har været ansat som børnerådgiver på krisecenteret siden 2009. Forinden var hun familiebehandler i syv år, samt socialrådgiver i kommunale forvaltninger/familieafdelinger i 14 år. Som børnerådgiver på krisecenteret yder hun støtte til udsatte børn og mødre, samt sikrer at der hele tiden fastholdes et børneperspektiv for de børn, der bor på krisecenteret. 

 

gå til arkivet ->
Flere nyheder
Nyheder via Facebook

Adresse: Vodroffsvej 40, 1900 Frederiksberg C
Åbent: Alle dage kl. 9-22
Engager dig! Bliv frivillig ? Bliv medlem ? Støt os
 Få nyheder fra krisecenteret vis Facebook
Nyheder som rss-feed
© 2010 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

/ JTA